THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO

Thời gian nộp báo cáo toàn văn gia hạn đến hết 02/5/2019

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC GIA

“ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHIỆP Ô TÔ GẮN VỚI NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA XÃ HỘI KHU VỰC BẮC BỘ:THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP VÀ  CÁCH MẠNH CÔNG NGHIỆP 4.0”

Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực Công nghiệp Ô tô gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội Khu vực Bắc Bộ: Thực trạng và Giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạnh công nghiệp 4.0” do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) phối hợp với Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương và Tạp chí Cơ khí Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) vào ngày 02 tháng 6 năm 2019, nhằm mục đích: (1) Thông báo, chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học về nguồn nhân lực công nghiệp ô tô; (2) Đề xuất các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nguồn nhân lực công nghiệp ô tô đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và (3) Để các nhà doanh nghiệp, chuyên gia gặp gỡ, trao đổi những vấn đề thời sự liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các Doanh nghiệp và Trường Đào tạo, và cơ quan quản lý Nhà nước.

Chủ đề hội thảo

 

- CÔNG NGHỆ Ô TÔ;

- ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

- KỸ THUẬT THỦY KHÍ VÀ THIẾT BỊ HÀNG HẢI

- KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG

- KỸ THUẬT NÔNG, LÂM NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG

- NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

- Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

- CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ÁP LỰC

- CƠ HỌC MÁY, CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU

 

- TỰ ĐỘNG HÓA, CƠ ĐIỆN TỬ VÀ Y SINH;

- CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM

- VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI (NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, VẤN ĐỀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ…)

- CÔNG NGHỆ HÀN

- CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ ĐO LƯỜNG

- CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN KHÁC

 

Ban tổ chức

Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Đồng trưởng ban:

Mr. Phạm Tuấn Anh - Phó cục Trưởng, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Dương Thanh Bình - Tổng Biên tập Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Phó trưởng ban:

PGS.TS. Vũ Ngọc Pi - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thành Viên:

PGS.TS. Phạm Thành Long - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

TS. Đỗ Thị Tám - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Ban Khoa học

 

TRƯỞNG BAN

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương:

PHÓ TRƯỞNG BAN

PGS.TS. Vũ Ngọc Pi:

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh:

THÀNH VIÊN

- PGS.TS. Trần Minh Đức - Trường ĐHKTCNTN

- PGS.TS. Hoàng vị -Trường ĐHKTCNTN

- PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Trường ĐHKTCNTN

- PGS.TS. Ngô Như Khoa - Trường ĐHKTCNTN

- PGS.TS. Dương Phạm Tường Minh - Trường ĐHKTCNTN

- TS. Nguyễn Khắc Tuân - Trường ĐHKTCNTN

- TS. Đỗ Tiến Dũng - Trường ĐHKTCNTN

- GS.TS. Phạm Minh Tuấn - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- GS.TS. Lê Anh Tuấn - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Dương Ngọc Khánh - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Khổng Vũ Quảng - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Lưu Văn Tuấn - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Học viện KTQS

- PGS.TS. Lương Đình Thi - Học viện KTQS

- PGS.TS. Lại Văn Định - Học viện KTQS

- GS.TS. Vũ Đức Lập - Học viện KTQS

- GS.TS. Chu Văn Đạt - Học viện KTQS

- GS.TS. Đào Trọng Thắng - Học viện KTQS

- TS. Phạm Xuân Phương - Học viện KTQS

- TS. Võ Quốc Đại - Học viện KTQS

- TS. Đoàn Yên Thế - ĐH Thủy Lợi

- TS. Nguyễn Đình Cương - ĐH Sao Đỏ

- PGS.TS. Dương Văn Tài - ĐH Lâm Nghiệp

 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 

- GS.TSKH. Phạm Văn Lang - Bộ NNPT NT

- TS. Trần Quang Hà - Bộ GTVT

- GS.TS. Nguyễn Đăng Bình - ĐH Việt Bắc

- PGS.TS. Nguyễn Văn Bang - Trường ĐHGTVT

- PGS.TS. Đào Mạnh Hùng - Trường ĐHGTVT

- PGS.TS. Trần Văn Như - Trường ĐHGTVT

- TS. Khương Thị Hà - Trường ĐHGTVT

- PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm - Trường ĐH Công nghệ GTVT

- TS. Nguyễn Trí Minh - Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

- PGS.TS. Nguyễn Đại An - Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

- TS. Bùi Việt Đức - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- PGS.TS. Bùi Hải Triều - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- TS. Khương Minh Tuấn - Sở GTVT Hà Nội

- PGS.TS. Trần Thị Thu Hương - ĐH Phenikaa

- PGS.TS. Trần Quang Vinh - ĐH Phenikaa

- PGS.TS.Lê Hồng Quân - ĐH Công nghiệp Hà Nội

- TS. Nguyễn Anh Ngọc - ĐH Công nghiệp Hà Nội

- TS. Phạm Văn Thoan - ĐH Công nghiệp Hà Nội

- TS. Lê Đức Hiếu - ĐH Công nghiệp Hà Nội

- TS. Đào Chí Cường - ĐH SPKT Hưng Yên

- TS. Lê Danh Quang - CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội

- PGS.TS. Lưu Đức Thạch - ĐH Xây dựng Hà Nội

- TS. Lê Thượng Hiền - ĐH Điện lực

- TS. Ngô Văn Thanh - ĐH Điện lực

 

BAN THƯ KÝ KHOA HỌC:

TS. Nguyễn Trung Kiên - Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Thị Hoa:

ThS. Lê Xuân Long:

ThS. Bùi Văn Cường:

 

Trường ĐHKTCN TN. Điện thoại: 0905088338

Trường ĐHKTCN TN. Điện thoại:0915207005

Trường ĐHKTCN TN. Điện thoại:0987740037

Trường ĐHKTCN TN. Điện thoại:0369166881

Các mốc thời gian quan trọng và địa chỉ

 

Bài viết gửi về địa chỉ email: hoithaooto2019@tnut.edu.vn

Thời hạn:

Nộp tóm tắt: 23/3/2019;

Nộp toàn văn: 15/4/2019;

Thông báo kết quả phản biện: trước 24/4/2019

Nộp báo cáo sau phản biện: trước 10/5/2019

Thông báo chấp nhận: 15/5/2019

Báo cáo tóm tắt và toàn văn gửi về Ban Thư ký

Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 1-2 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, số 666 đường 3-2, P. Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Liên hệ chi tiết: TS. Nguyễn Trung Kiên. Điện thoại: 0905088338

Email: hoithaooto2019@tnut.edu.vn

Xuất bản

THỂ LỆ GỬI BÀI: 

- Bài gửi hội thảo là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác.

- Bài viết phải được trình bày theo đúng quy định (Xem chi tiết)   

- Bài viết có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (Toàn văn bài báo dài không quá 4 trang).

XUẤT BẢN:

- Tất cả các bài báo khoa học được chấp nhận sẽ đăng trên tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt.

- Miễn phí xuất bản cho tất cả các bài báo được chấp nhận

Các hình ảnh hoạt động của hội thảo 2017

Hội thảo Quốc gia đào taọ nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Cơ khí - Động lực khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc "Thực trạng và giải pháp" năm 2017 tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên với 56 bài báo khoa học và các báo cáo chuyên đề đã được đăng tải trên tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt.

Thông tin liên hệ

Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy Động lực

Thông tin liên hệ: TS. Nguyễn Trung Kiên.

Tel: 0905088338 - 02083847189

E-mail: hoithaooto2019@tnut.edu.vn

Hỗ trợ skype
0905088338