Ban Khoa học

Ban Khoa học

 

TRƯỞNG BAN

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương:

PHÓ TRƯỞNG BAN

PGS.TS. Vũ Ngọc Pi:

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh:

THÀNH VIÊN

- PGS.TS. Trần Minh Đức - Trường ĐHKTCNTN

- PGS.TS. Hoàng vị -Trường ĐHKTCNTN

- PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Trường ĐHKTCNTN

- PGS.TS. Ngô Như Khoa - Trường ĐHKTCNTN

- PGS.TS. Dương Phạm Tường Minh - Trường ĐHKTCNTN

- TS. Nguyễn Khắc Tuân - Trường ĐHKTCNTN

- TS. Đỗ Tiến Dũng - Trường ĐHKTCNTN

- GS.TS. Phạm Minh Tuấn - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- GS.TS. Lê Anh Tuấn - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Dương Ngọc Khánh - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Khổng Vũ Quảng - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Lưu Văn Tuấn - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

- PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Học viện KTQS

- PGS.TS. Lương Đình Thi - Học viện KTQS

- PGS.TS. Lại Văn Định - Học viện KTQS

- GS.TS. Vũ Đức Lập - Học viện KTQS

- GS.TS. Chu Văn Đạt - Học viện KTQS

- GS.TS. Đào Trọng Thắng - Học viện KTQS

- TS. Phạm Xuân Phương - Học viện KTQS

- TS. Võ Quốc Đại - Học viện KTQS

- TS. Đoàn Yên Thế - ĐH Thủy Lợi

- TS. Nguyễn Đình Cương - ĐH Sao Đỏ

- PGS.TS. Dương Văn Tài - ĐH Lâm Nghiệp

 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 

- GS.TSKH. Phạm Văn Lang - Bộ NNPT NT

- TS. Trần Quang Hà - Bộ GTVT

- GS.TS. Nguyễn Đăng Bình - ĐH Việt Bắc

- PGS.TS. Nguyễn Văn Bang - Trường ĐHGTVT

- PGS.TS. Đào Mạnh Hùng - Trường ĐHGTVT

- PGS.TS. Trần Văn Như - Trường ĐHGTVT

- TS. Khương Thị Hà - Trường ĐHGTVT

- PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm - Trường ĐH Công nghệ GTVT

- TS. Nguyễn Trí Minh - Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

- PGS.TS. Nguyễn Đại An - Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

- TS. Bùi Việt Đức - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- PGS.TS. Bùi Hải Triều - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- TS. Khương Minh Tuấn - Sở GTVT Hà Nội

- PGS.TS. Trần Thị Thu Hương - ĐH Phenikaa

- PGS.TS. Trần Quang Vinh - ĐH Phenikaa

- PGS.TS.Lê Hồng Quân - ĐH Công nghiệp Hà Nội

- TS. Nguyễn Anh Ngọc - ĐH Công nghiệp Hà Nội

- TS. Phạm Văn Thoan - ĐH Công nghiệp Hà Nội

- TS. Lê Đức Hiếu - ĐH Công nghiệp Hà Nội

- TS. Đào Chí Cường - ĐH SPKT Hưng Yên

- TS. Lê Danh Quang - CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội

- PGS.TS. Lưu Đức Thạch - ĐH Xây dựng Hà Nội

- TS. Lê Thượng Hiền - ĐH Điện lực

- TS. Ngô Văn Thanh - ĐH Điện lực

 

BAN THƯ KÝ KHOA HỌC:

TS. Nguyễn Trung Kiên - Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Thị Hoa:

ThS. Lê Xuân Long:

ThS. Bùi Văn Cường:

 

Trường ĐHKTCN TN. Điện thoại: 0905088338

Trường ĐHKTCN TN. Điện thoại:0915207005

Trường ĐHKTCN TN. Điện thoại:0987740037

Trường ĐHKTCN TN. Điện thoại:0369166881

TIN CŨ HƠN

Hỗ trợ skype
0905088338