Ban tổ chức

Ban tổ chức

Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Đồng trưởng ban:

Mr. Phạm Tuấn Anh - Phó cục Trưởng, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Dương Thanh Bình - Tổng Biên tập Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Phó trưởng ban:

PGS.TS. Vũ Ngọc Pi - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

PGS.TS. Lê Văn Quỳnh - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thành Viên:

PGS.TS. Phạm Thành Long - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

TS. Đỗ Thị Tám - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

TIN CŨ HƠN

Hỗ trợ skype
0905088338