Các hình ảnh hoạt động của hội thảo 2017

Các hình ảnh hoạt động của hội thảo 2017

Hội thảo Quốc gia đào taọ nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Cơ khí - Động lực khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc "Thực trạng và giải pháp" năm 2017 tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên với 56 bài báo khoa học và các báo cáo chuyên đề đã được đăng tải trên tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt.

TIN CŨ HƠN

Hỗ trợ skype
0905088338