Chủ đề hội thảo

Chủ đề hội thảo

 

- CÔNG NGHỆ Ô TÔ;

- ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

- KỸ THUẬT THỦY KHÍ VÀ THIẾT BỊ HÀNG HẢI

- KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG

- KỸ THUẬT NÔNG, LÂM NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG

- NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

- Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

- CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ÁP LỰC

- CƠ HỌC MÁY, CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU

 

- TỰ ĐỘNG HÓA, CƠ ĐIỆN TỬ VÀ Y SINH;

- CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM

- VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI (NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, VẤN ĐỀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ…)

- CÔNG NGHỆ HÀN

- CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ ĐO LƯỜNG

- CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN KHÁC

 

TIN CŨ HƠN

Hỗ trợ skype
0905088338