Thông tin liên hệ

Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy Động lực

Thông tin liên hệ: TS. Nguyễn Trung Kiên.

Tel: 0905088338 - 02083847189

E-mail: hoithaooto2019@tnut.edu.vn

Hỗ trợ skype
0905088338