Xuất bản

Xuất bản

THỂ LỆ GỬI BÀI: 

- Bài gửi hội thảo là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác.

- Bài viết phải được trình bày theo đúng quy định (Xem chi tiết)   

- Bài viết có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (Toàn văn bài báo dài không quá 4 trang).

XUẤT BẢN:

- Tất cả các bài báo khoa học được chấp nhận sẽ đăng trên tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt.

- Miễn phí xuất bản cho tất cả các bài báo được chấp nhận

TIN CŨ HƠN

Hỗ trợ skype
0905088338