THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC GIA

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC GIA

“ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHIỆP Ô TÔ GẮN VỚI NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA XÃ HỘI KHU VỰC BẮC BỘ:THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP VÀ  CÁCH MẠNH CÔNG NGHIỆP 4.0”

Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực Công nghiệp Ô tô gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội Khu vực Bắc Bộ: Thực trạng và Giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạnh công nghiệp 4.0” do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) phối hợp với Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương và Tạp chí Cơ khí Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) vào ngày 02 tháng 6 năm 2019, nhằm mục đích: (1) Thông báo, chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học về nguồn nhân lực công nghiệp ô tô; (2) Đề xuất các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nguồn nhân lực công nghiệp ô tô đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và (3) Để các nhà doanh nghiệp, chuyên gia gặp gỡ, trao đổi những vấn đề thời sự liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các Doanh nghiệp và Trường Đào tạo, và cơ quan quản lý Nhà nước.

TIN CŨ HƠN

Hỗ trợ skype
0905088338